Taggarkiv: Bokföring

Nytt År, Nytt kontor

Nu har vi äntligen flyttat in i våra nya lokaler på Agnes Arvidssons gata 3,

kom gärna förbi på en kopp kaffe eller te.

Året är igång med förberedelser inför bokslut och årsredovisningar och det är som vanligt

mycket för oss att göra så här i början på året.

Ny lag gällande e-fakturor 1 april

Den 1 april 2019 träder en ny lag gällande e-fakturor i kraft. Lagen gäller alla inköp till offentlig sektor som faktureras med e-faktura. Det här innebär att över 200 000 leverantörer kommer att påverkas. Men enligt en undersökning gjord av SCB väljer småföretag i Sverige andra alternativ.

Kravet för att skicka en e-faktura

Kravet på att skicka e-faktura gäller alla upphandlingar som påbörjas efter den 1 april 2019. Det är även viktigt att e-fakturorna följer den nya europeiska standard som etableras i Sverige under året 2018. PDF-fakturor eller inskannade pappersfakturor lever inte upp till lagkraven.

Skickar ditt företag e-fakturor?

I en undersökning utförd av SCB fann man att över 75 procent av småföretagen inte skickar e-fakturor i dag. I undersökningen visade det sig att många av företagen gör affärer med offentlig sektor. Man fann att var tredje företag med mindre än 50 anställda någon gång under de senaste 90 dagarna fakturerat offentlig sektor och bland dessa har var femte företag använt sig av e-faktura.

På DIGG, Myndigheten för digital förvaltning, kan du som småföretagare läsa mer om hur du säkerställer att du lever upp till kraven.

Läs även mer om lagen på Sveriges Riksdags hemsida

Vad gör min redovisningsekonom?

Din redovisningsekonom arbetar bland annat med att analysera bokslut i ditt företag för att där hitta förklaringar till resultaten. Vi ger också rådgivning, kan delta i ditt budgetarbete och utföra del av eller all bokföring. 

Experter på redovisning

Som redovisningsekonomer är vi, som namnet avslöjar, experter på redovisning och arbetar med att bokföra och redovisa de in- och utbetalningar som ditt företag gör. Vi tar fram årsredovisningar, rapporter, deklarerar och kan även upprätthålla kontakten med olika slags myndigheter.

Hur stort ansvar och vilken form av arbetsuppgifter redovisningsekonomen utför varierar förstås en del beroende på företagets storlek och behov. Kanske har ditt företag en egen ekonom, du själv gör en del av arbetet eller så behöver du hjälp av oss med all löpande bokföring, löner, deklarationer och årsredovisningar.

Skillnaden på en redovisningskonsult och en revisor

Många blandar ihop de två yrkesrollerna Redovisningskonsult och Revisor och kallar båda allmänt för revisorn. Men sanningen är den att det är två skilda roller med två helt olika arbetsuppgifter och ändamål.

En auktoriserad redovisningskonsult har en bred kunskap om mycket men kan också välja att specialisera sig på olika tjänster. Affärsrådgivning och konsultation ingår i princip i alla tjänsterna och är därför en bra rådgivare för ditt företag. Du kan jämföra det med en allmänläkare vars kunskaper sträcker sig över många områden.

Revisorns roll däremot är att genomföra en oberoende kontroll av ett redan utfört arbete vilket gör att revisorns möjligheter att ge rådgivning är mer begränsad.

Vi finns här för dig

Vill du veta mer om oss och vad vi kan hjälpa dig med, då kontaktar du oss via tfn 08-545 450 80, formuläret här på webbsidan eller skickar e-post direkt till någon någon av medarbetarna.

En julhälsning till dig

friskvård enskild firma redovisa

Friskvård i Enskild firma

De regler som gäller för skattefri motion och friskvård gäller inte för dig som driver enskild firma. Om du däremot utövar en motionsaktivitet i förebyggande syfte eller som rehabilitering ses det som en naturaförmån och godkänns i bokföringen. Det är dock några saker du behöver känns till först.

Enskild firma kan inte bokföra friskvård

Skattefri motion och friskvård gäller bara för anställda, alltså personer som får lön och beskattas i företaget. Den som driver en enskild näringsverksamhet räknas inte som anställd och kan därför inte göra avdrag för friskvård.

Som enskild företagare har du däremot rätt att göra avdrag för förebyggande behandlingar och rehabilitering som krävs för att återfå din arbetsförmåga eller för att kunna fortsätta driva verksamheten.

Du behöver ett intyg eller recept

För att ha rätt att göra avdraget krävs ett intyg från en behandlande person som kan bedöma och styrka behovet. Det är också viktigt att den motion eller behandling du väljer faktureras företaget. Det går alltså inte att lägga ut kostnaden och sedan lägga in kvitton för utlägget.

Vad är behandling?

Behandling hos sjukgymnast, massör, naprapat och kiropraktor är exempel på rehabilitering. Även besök hos psykolog eller psykoterapeut räknas dit. Om till exempel en läkare eller annan legitimerad medicinsk person skriver ut ett recept (s.k FaR) på fysiska aktiviteter kan du bokföra det som naturaförmån. Det kan gärna framgå av receptet vilken typ av aktivitet som anses lämplig och hur ofta den ska utföras.

Vilken behandling du väljer är inte avgörande för avdragsrätten. Det avgörande är snarare vilket syfte behandlingen har och vilka möjligheterna att rehabilitera eller förebygga en nedsatt arbetsförmåga den har. Ditt val av behandling som du bokför som naturaförmån är alltså valfritt och bra att veta är att det inte finns någon gräns för vad en sådan avdragsgill behandling får kosta.

Skillnaden mellan naturaförmån och friskvård

Naturaförmån – De vanligaste naturaförmånerna är kostförmån, bilförmån, telefonförmån och bostadsförmån. En naturaförmån är en skattepliktig löneinkomst. Arbetsgivaren kan även välja och betala för en viss motion på en viss anläggning. Som enskild företagare som vill bokföra behandling och motion krävs intyg/recept från medicinskt kunnig person där det framgår behov av behandling. Här kan du läsa mer om FaR och läs även vad Skatteverket skriver om kostnader som kan dras av i enskild firma.

Friskvårdsbidrag – gäller för anställda och där arbetsgivaren väljer ett belopp som den anställda kan använda till motions- eller friskvårdsaktiviteter mot inlämnande av kvitto. Läs förra veckans artikel om friskvård.

Friskvårdsbidrag

Friskvårdsbidrag – vad gäller egentligen?

FriskvårdsbidragSom arbetsgivare är friska och välmående anställda en förutsättning för att också företaget ska må bra. Forskning har visat att motion i olika former förebygger en hel del sjukdomar och dessutom förbättrar minnet. Anders Hansen, överläkare i psykiatri säger i en artikel på SVT nyheter:

– Vi blir mer koncentrerade, vi minns bättre, blir mer kreativa och tål stress bättre. Fysisk aktivitet är verkligen en dundermedicin för hjärnan. Det är som en mental uppgradering.

Att erbjuda de anställda träning kan leda till lägre kostnader för sjukfrånvaro och faktiskt en ökad produktivitet vilket är en vinst för alla inblandande.

Vad räknas som friskvård

Som arbetsgivare kan du antingen förhålla dig till alla de aktiviteter som Skatteverket uppger som godkända eller välja att begränsa till några utvalda utifrån Skatteverkets lista från A-Ö.

Exempel på friskvård som Skatteverket inte godkänner är körsång, fiske eller agility. Betalar arbetsgivaren för sådana aktiviteter blir det en skattepliktig förmån för den anställde. Även om det här är aktiviteter som leder till ökat välbefinnande så får inte friskvårdsbidraget betala olika fritidsintressen, naturupplevelser eller träning av husdjur.

Skatteverket uppger att grundregeln är att de flesta motions- och friskvårdsaktiviteter räknas som en skattefri personalvårdsförmån. Däremot är utrustning så som löparskor eller skidor inte en skattefri förmån. Och det gäller oavsett om du hyr eller köper utrustningen.

Det här är personalvårdsförmån

Som arbetsgivare kan du låta dina anställda få bidrag till enklare slag av motion och friskvård. Dessa personalvårdsförmåner är skattefria för den anställda. Det innebär alltså att du som arbetsgivare inte ska göra skatteavdrag eller betala arbetsgivaravgifter på förmånen.

Förmån som räknas som personalvårdsförmån ska:

  • vara av mindre värde
  • rikta sig till all din personal

Personalvårdsförmåner som kan vara skattefria är:

  • Friskvårdsbidrag som den anställda kan använda till enklare motion och annan friskvård, till exempel ett gymkort eller ridlektioner
  • Motionsaktiviteter eller gymkort som arbetsgivaren betalar för
  • Kaffe, frukt och annan enklare förtäring i samband med arbete och som inte kan ses som en måltid
  • Trivselutflykter
julklapp present

Julklappar till anställda och kunder

Julklappar till anställda och kunderMånga arbetsgivare har de senaste åren valt att inte ge sina anställda julklappar eller göra något alternativt så som att ge pengar till ideella organisationer istället. Andra tycker det är viktigt att det ska vara en ”riktig” present. Oavsett vad man väljer så är det viktigt att du känner till vilka regler som gäller, vad som är avdragsgillt i företaget och vad som kan komma att förmånsbeskattas.

Var noga när du väljer julklappar

För att du ska kunna ge bort en julklapp som är skattefri får den kosta max 450kr och då ska momsen vara inräknad. Eventuell frakt däremot behöver inte räknas in. Företaget får både lyfta moms och dra av kostnaden för den här presenten. Är du anställd i ditt eget företag och vill ge dig själv en present gäller samma regler för dig som för dina anställda.

Det gäller att hålla sig inom maxbeloppet, för skulle presenten vara dyrare, om så bara med en krona, måste hela värdet för julklappen förmånsbeskattas. Företaget får inte dra av momsen men kostnaden blir avdragsgill. Tänk på att den här julklappen blir betydligt dyrare då du både måste betala arbetsgivaravgift på värdet och du inte heller kan dra av momsen.

Grunden för att julklapparna ska räknas som skattefria för de anställda är alltså att de inte kostar mer än 450kr inkl.moms. Du kan inte heller välja att bara ge julklapp till någon enstaka av dina anställda, utan de måste ges till alla eller åtminstone den större delen av dem.

Tänk på att det ska vara en present och inte pengar eller presentkort (som kan bytas mot pengar) för då måste den anställde förmånsbeskattas då det räknas som ett påslag på lönen. Om du istället väljer att skänka pengar till en ideell verksamhet bör det vara företagets beslut och inte är den anställdes, då även detta i så fall måste förmånsbeskattas för den anställde eftersom det räknas som kontanter. Företaget får inte göra något avdrag när pengar skänks till ideella organisationer.

Om du vill ge dina kunder julklappar

Presenter som ges till kunder vid helger så som jul räknar Skatteverket som representationsgåvor. Dessa är inte avdragsgilla.

Som företag kan du dock få göra avdrag för reklampresenter som har ett mindre värde för din kund. Exempel på det är gåvor som har anknytning till din verksamhet så som pennor, en almanacka med din logga eller andra reklamprodukter.

Även här måste du tänka på att gåvorna ska lämnas till ett större antal kunder för att vara avdragsgilla och de får kosta max 300kr inklusive moms. Och du, se upp för en present som överstiger maxbeloppet då det kan bedömas som muta.

Läs gärna mer på Skatteverkets webbsida

Det här säger lagen om bokföring

Oberoende av vilken företagsform du valt och verksamhetens omfattning så är den som driver företag skyldig att ha en ordnad bokföring.

Det finns flera skäl

Av flera anledningar är det nödvändigt för dig att bokföra det som händer i ditt företag.

Förutom att du själv får en bra översikt av hur ditt företag mår så finns det utomstående som också ha intresse av att få den informationen. För din egen del är det viktigt att kunna läsa av om det går bra eller dåligt för att kunna göra nödvändiga åtgärder innan det är för sent och du hamnar i en situation du inte längre kan styra.

Om företaget är beroende av leverantörer för att kunna driva sin verksamhet kan det handla om behov av en förlängd kredittid och där företaget då kan behöver visa upp sin balans- och resultaträkning för en period och på så sätt visa hur företaget ligger till.

Den som behöver låna pengar eller skaffa sig en checkkredit av banken får ett bättre förhandlingsläge om företaget som söker visar upp en del av sin bokföring.

Viktigast är förstås att företaget kan redovisa momsen, arbetsgivaravgifter och skatt för Skatteverket i deklarationen och för den som har anställda och ska skicka ut kontrolluppgifter så är det ett måste att ha en ordnad bokföring.

Bokföring är alltså bra både för dig och för andra intressenter. Det hjälper företaget att hålla koll på finanserna och det underlättar för externa parter att bedöma potentialen i ditt företag vid kontakt med leverantörer, finansiering eller samarbetspartners.

Vem ska sköta din bokföring?

Tänk på att det alltid är den som driver företaget som har ansvar för bokföringen. Oavsett om du anlitar någon annan att sköta det åt dig så är det du som ansvarar för att bokföringen blir riktig. Det är ett ansvar du aldrig kan lämna ifrån dig så fråga och be din redovisningskonsult att förklara om det är något du inte förstår. Vi finns här för att hjälpa dig och vi har kunskapen du själv kanske saknar.

Ha alltid ordning på dina papper

Ju bättre ordning du har på dina papper, desto mindre av din tid tar det och även kostnaden för din redovisningsbyrå minskar. Därför är det bra om du tänker på att när du lämnar bort din bokföring så underlättar det för den som ska sköta den åt dig om du sätter in dina underlag i en pärm med en flik för varje dag.

Tänk på att din privata ekonomi ska hållas isär från verksamhetens ekonomi. Gör du egna insättningar och uttag i din verksamhet så måste dessa bokföras.

Bokföringsskyldigheten innebär bland annat:

  • att löpande bokföra alla affärshändelser så att de kan presenteras i registreringsordning (grundbok) och i systematisk ordning (huvudbok)
  • att se till att det finns verifikationer för alla bokföringsposter
  • att arkivera räkenskapsinformationen i ordnat skick och på betryggande sätt inom landet under minst 7 år. Uppgifter på disketter, cd och hårddiskar kan också vara räkenskapsinformation.
  • att det upprättas ett årsbokslut eller en årsredovisning

Tänk på att

Alla händelser som påverkar ekonomin i ditt företag måste bokföras. Det kan vara att en tillgång eller skuld förändras eller att en inkomst eller utgift uppstår. Din bokföringen bör alltid grunda sig på en skriftlig handling som blir ditt underlag, det som vi kallar för en verifikation.

Om du vill lära dig mer om din bokföring kan du gå in på Bokföringsnämnden och ladda hem deras broschyr ”Att föra bok”. Den är gratis som pdf och förklarar bokföring på ett enkelt sätt. Och naturligtvis är du alltid välkommen att fråga oss om det är något du undrar över.

betala moms redovisa

Dags att redovisa och betala in momsen

Måndagen den 12 november ska du som redovisar momsen per månad eller kvartal ha betalat in din mervärdesskatt (moms). Tänk på att du måste göra en momsdeklaration för varje redovisningsperiod även om du inte har någon moms att deklarera.

Ordning i din bokföring

Spara alltid kvittot eller fakturan på alla varor eller tjänster du köper till din bokföring.

Moms på varor eller tjänster som du köper bokförs som ingående moms. Moms på din försäljning bokförs som utgående moms. Om den ingående momsen är högre än den utgående har du moms att få tillbaka. I annat fall ska du betala in pengar.

Betala i tid

Viktigt är att om företaget har moms att betala ska momsen finnas hos Skatteverket senast samma dag som momsdeklaration ska vara inlämnad. Du kan alltså inte betala in den samma dag då banken behöver några dagar på sig för att göra betalningen.

Få tillbaka pengar

Om företaget ska få tillbaka moms kontrollerar skatteverket först om pengarna ska kvittas mot andra skatter som ska betalas. Normalt tar det sedan några dagar innan pengarna kommer in på skattekonto. Tar det längre tid beror det på att skatteverket behöver granska något. Skulle skatteverket behöva mer information kommer de att kontakta med företaget, du själv behöver inte göra något.

Du kan läsa mer om momsreglerna på Skatteverkets webbplats