Nytt År, Nytt kontor

Nu har vi äntligen flyttat in i våra nya lokaler på Agnes Arvidssons gata 3,

kom gärna förbi på en kopp kaffe eller te.

Året är igång med förberedelser inför bokslut och årsredovisningar och det är som vanligt

mycket för oss att göra så här i början på året.

Det här gäller för sommaren 2020

Den här våren har varit omtumlande för alla och inte minst för er företagare. När covid-19 drog in över landet var det många som fick tänka om, tänka nytt och hitta nya möjligheter. Varje dag har det kommit nya restriktioner och även nya lösningar för både stora som små företag. Om du inte redan känner till en del av dem kan du läsa lite tips i vårt tidigare inlägg (länk här nedan). Men först lite information om vad som gäller hos oss här på AFAB.

Kontoret är obemannat under sommaren

På grund av covid-19 håller vi kontoret obemannat och arbetar istället hemifrån. Det innebär att du fortfarande får den hjälp du behöver och att vi är kontaktbara via e-post och telefon.

Du kan fortfarande lämna in dina underlag till oss och det är lika viktigt som tidigare att du betalar in moms, skatter och arbetsgivaravgifter som vanligt. Som du säkert vet så finns möjligheten att begära anstånd med momsinbetalning. Information om detta och hur du söker hittar du på skatteverkets hemsida. Kontakta oss om du behöver rådgivning.

Läs mer om olika lösningar som kan vara aktuella för ditt företag i vårt tidigare inlägg ”Hjälp till dig som är företagare under covid-19”

Hjälp för dig som företagare under covid-19

hjälp för företagare till följd av coronaviruset

Det finns hjälp att söka för dig som är företagare

Du som företagare har under våren ställts inför nya utmaningar i och med covid-19 och det kan vara svårt många gånger att hänga med i de förändringar som sker. Vi här på AFAB finns alltid tillgängliga för rådgivning och det finns även bra information att hitta på nätet. Några av de förslag som kommit till under våren har vi listat här. Sist i detta inlägg finns även en länk till Verksamt.se där du kan läsa mer om det som gäller just för dig.

Regeringens förslag:

Lånegaranti

Den 25 mars presenterade regeringen ett förslag till stödpaket för småföretagen. Lånegarantin innebär att staten garanterar 70 procent av nya lån från bankerna till företag som fått ekonomiska svårigheter på grund av Corona men i övrigt är livskraftiga. Företagare ska tala med sin bank.

Den 15 juni lämnades ytterligare en proposition från regeringen – ”Extra ändringsbudget för 2020 – Ersättning till riskgrupper, kapitalinsatser i statligt ägda företag och andra åtgärder med anledning av coronaviruset”.

Sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter

Arbetsgivaravgifterna sänktes så att enbart ålderspensionsavgiften betalas. För att ge en motsvarande lättnad till enskilda näringsidkare föreslogs också sänkta egenavgifter.

Sänkta hyror

För att hjälpa sällanköpshandel, hotell, restaurang och andra branscher föreslogs staten betala upp till hälften av den fasta hyran. Stödet ska sökas i efterhand och gälla från den 1 april.

Periodiseringsfonder

100 procent av den skattepliktiga vinsten för 2019 får sättas av till periodiseringsfond, upp till ett tak på 1 miljon kronor, vilket sedan kan kvittas mot möjliga framtida förluster. Förslaget berör enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i svenska handelsbolag.
Förslagen lämnas till riksdagen i extra ändringsbudget.

Gå ner i arbetstid – korttidsarbete

Lönekostnader kan minska med hälften genom att staten betalar. Arbetstagaren får ut över 90 procent av lönen. Syftet är att rädda svenska jobb. Förslaget om korttidspermittering föreslås träda ikraft den 7 april och gälla under 2020. Det skulle tillämpas från och med den 16 mars.

Det blev även förtydligat att ägare till aktiebolag och deras familjer ska omfattas av reglerna enligt förslaget. Så här skriver Tillväxtverket: ”Alla utom ägare av enskild firma omfattas av möjligheten att söka stöd. Ägare/arbetsgivare som omfattas är exempelvis aktiebolag, handelsbolag, föreningar och stiftelser.”

Skjut upp skatten

Företag kan få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och mervärdesskatt som redovisas månadsvis eller kvartalsvis. Företags anstånd omfattar tre månaders skatteinbetalningar och lämnas under längst 12 månader. Detta ersätter det tidigare presenterade förslaget.

Det innebär att företag som har betalat in skatt på sitt skattekonto för januari till mars kan få skatten tillbaka. Ansök hos Skatteverket. Bara företag som sköter sin ekonomi, är seriösa och saknar stora skatteskulder kommer att få anstånd. De nya reglerna föreslås börja gälla den 7 april 2020 men kan tillämpas retroaktivt från 1 januari 2020.

NYTT! Även moms som redovisas årsvis från och med 27 december 2019 till och med 17 januari 2021 omfattas av förslaget. På så sätt kan många egenföretagare få anstånd med moms som annars ska betalas under våren.

125 miljarder lånas ut

Paketet består av tre delar:

 • Almi får tre miljarder i extra kapital så att de kan utöka sina lån till små och medelstora företag.
 • Statliga Svensk Exportkredits låneram utökas från 125 miljarder till 200 miljarder för lån till exportföretagen.
 • Exportkreditnämndens (EKN) tak för kreditgarantier utökas från 450 miljarder till 500 miljarder kronor. EKN förutser en ökad efterfrågan på kreditgarantier, likt under finanskrisen 2008. Taket läggs nu på samma nivå som då.

Sjuklönekostnaderna

Staten står för alla sjuklönekostnader. Från börjar gällde detta under april och maj men har nu förlängts. På Försäkringskassans hemsida finns den senaste informationen. Egenföretagare får en schabloniserad sjukpenning för dag 1-14. Det går även att få smittbärarpenning.

Karensavdrag

Karensdagen slopas tillfälligt. Från och med den 11 mars ges ersättning från första dagen. Du ansöker om ersättning direkt på Försäkringskassans hemsida och utbetalning sker inom 5 dagar.

Här finns mer information

Du hittar samlad information till företagare till följd av coronaviruset på Verksamt.se

Det här gäller för kostförmån år 2020

När du som är arbetsgivare ger dina anställda subventionerad eller fri kost blir det en skattepliktig förmån. Även om den anställde enbart får kostförmånen vid något enstaka tillfälle ska förmånen beskattas. Som enstaka tillfälle räknas när en anställd till exempel är på kurs där lunchen ingår i avgiften för kursen och du som arbetsgivare betalar.

Med kost avses allt som kan ätas och drickas. Med måltid avses i första hand frukost, lunch eller middag. Förmånen uppkommer så snart en anställd har ätit av måltiden.

Det finns undantag förstås

Som alltid så finns det undantag som kan vara bra att känna till när förmånen faktiskt kan vara skattefri.

Så här skriver Skatteverket på sin hemsida:

 • Fri kost kan vara en skattefri förmån till exempel i dessa fall.
 • Hotellfrukost som ingår i priset för övernattning vid tjänsteresa
 • Kost på allmänna transportmedel som ingår i priset för resan
 • Pedagogisk lunch och liknande för lärare, vårdpersonal med flera
 • Representation (intern och extern), som till exempel personalfest
 • FN-personal.

Skatteverkets beräknade kostförmånsvärden

Skatteverket har som varje år beräknat kostförmånsvärdena. Där ser vi att det inte ändrat sig jämfört med 2019 vilket innebär att följande värden även gäller under år 2020:

 • Fri frukost: 49kr
 • Fri lunch/middag: 98kr
 • Helt fri kost: 245kr

Tänk på att förmånsvärdena gäller oavsett om förmånen erhålls i Sverige eller i utlandet.

Räkna av kostförmånsvärdet när den anställde betalar

I de fall där en anställd betalar för måltiden antingen genom nettolöneavdrag eller betalar själv vid köptillfället så ska detta räknas av förmånsvärdet. Skulle det vara så att arbetsgivaren betalar en del av måltiden räknas den som en subventionerad måltid och då ska den anställde förmånsbeskattas upp till schablonvärdet.

Traktamente och kostförmån under tjänsteresa

När en anställd är på tjänsteresa kan traktamentet bli reducerat då kostförmånen måste beskattas.

Det här gäller måltid av normal beskaffenhet

Kostförmånsvärdet gäller en måltid av ”normal beskaffenhet”. Med normal beskaffenhet menar man till exempel dagens rätt på en lunchrestaurang där tillbehör som bröd, smör, sallad och måltidsdryck ingår. Vid en finare trerättersmiddag däremot ska förmånen istället värderas till marknadsvärdet.

Läs mer på Skatteverkets hemsida

Är du osäker på vad som gäller kan du alltid fråga oss eller läsa mer på Skatteverkets hemsida.

God fortsättning på det nya året!

redovisning nytt år 2020 företag

Ny lag gällande e-fakturor 1 april

Den 1 april 2019 träder en ny lag gällande e-fakturor i kraft. Lagen gäller alla inköp till offentlig sektor som faktureras med e-faktura. Det här innebär att över 200 000 leverantörer kommer att påverkas. Men enligt en undersökning gjord av SCB väljer småföretag i Sverige andra alternativ.

Kravet för att skicka en e-faktura

Kravet på att skicka e-faktura gäller alla upphandlingar som påbörjas efter den 1 april 2019. Det är även viktigt att e-fakturorna följer den nya europeiska standard som etableras i Sverige under året 2018. PDF-fakturor eller inskannade pappersfakturor lever inte upp till lagkraven.

Skickar ditt företag e-fakturor?

I en undersökning utförd av SCB fann man att över 75 procent av småföretagen inte skickar e-fakturor i dag. I undersökningen visade det sig att många av företagen gör affärer med offentlig sektor. Man fann att var tredje företag med mindre än 50 anställda någon gång under de senaste 90 dagarna fakturerat offentlig sektor och bland dessa har var femte företag använt sig av e-faktura.

På DIGG, Myndigheten för digital förvaltning, kan du som småföretagare läsa mer om hur du säkerställer att du lever upp till kraven.

Läs även mer om lagen på Sveriges Riksdags hemsida

Kom ihåg att betala in momsen

Om du redovisar mervärdesskatt (moms) per månad eller kvartal är det dags att sammanställa den nu och redovisa till Skatteverket senast den 12 februari. Kom ihåg att en momsdeklaration måste alla aktiva företag göra även när det inte finns någon moms att deklarera för månaderna.  

Håll ordning på din bokföring

Se till att du har sparat fakturor och kvitton på alla varor och tjänster som köps in och lägg dessa i din bokföring.

Ingående moms är den moms som följer med de varor och tjänster som du köper in och den moms du själv fakturerar dina kunder bokförs som utgående moms. I de fall där den ingående momsen blir högre än den utgående kommer Skatteverket att betala tillbaka pengar till dig. Är den utgående momsen högre är det förstås du som ska betala in.

Om företaget ska få tillbaka moms

Skatteverket kontrollerar alltid först om pengarna som ska betalas tillbaka istället ska kvittas mot andra skatter innan de gör en utbetalning. Inom några dagar, eller möjligtvis en vecka kommer pengarna in på ditt skattekonto. Tar det längre tid är det troligtvis något som behöver granskas och i de fall Skatteverket behöver information från dig för detta kommer de att höra av sig. Du behöver alltså inte själv göra något.

Det är viktigt att betala i tid

Den moms som ska betalas in till Skatteverket måste finnas på ditt skattekonto senast den 12 februari. Tänk på att din bank kan behöva några dagar på sig för att göra överföringen så att du undviker straffavgifter.

Vill du läsa mer om momsreglerna finns det bra information på Skatteverkets webbplats

Så här fungerar personalliggaren

Den som driver en verksamhet inom restaurang-, frisör-, bygg- eller tvätteribranschen har enligt lag varit skyldig att föra personalliggare sen ett bra tag tillbaka. Nytt från och med den 1 juli 2018 är att detta utvidgades till att även gälla de som verkar inom service av motorfordon, kropps- och skönhetsvård och livsmedels- eller tobaksgrossist.

Vad innebär det att föra en personalliggare?

För den som ska föra personalliggare innebär det att du varje dag antecknar vilka som är verksamma i dina lokaler och när. Det är viktigt att den uppdateras dagligen och att den ligger på ett ställe som är tillgängligt i det fall där Skatteverket gör ett besök.

Reglerna som styr på vilket sätt du ska föra din personalliggare skiljer sig något åt mellan olika branscher, men innehåll och syfte är alltid detsamma. På skatteverkets hemsida kan du läsa vad som gäller för just din bransch.

Enligt lag måste du föra personalliggare om du bedriver verksamhet inom dessa branscher:

 • Restaurang
 • Tvätteri
 • Fordonsservice
 • Kropps- och skönhetsvård
 • Livsmedels- och tobaksgrossist
 • Bygg

Vad ska du anteckna i personalliggaren?

I dina anteckningar ska ditt företagsnamn och personnummer/organisationsnummer tydligt framgå.

Varje verksamhetsdag ska även detta finnas antecknat:

 • För- och efternamn samt personnummer för var och en som är verksam.
 • Vilka tider varje verksam persons arbetspass börjar och slutar. Tänk på att ett arbetspass är en sammanhängande period utan längre ledighet än normala pauser och matraster. Det innebär att en verksam alltså kan arbeta flera arbetspass under samma dag. Du ska anteckna arbetstiden i direkt samband med att den verksamma börjar och slutar.

Det är också viktigt att du för in personal som är oavlönad (t ex praktikanter eller släktingar) eller som du hyrt in från ett bemanningsföretag. Du ska däremot inte föra in till exempel en servicetekniker från ett annat företag som tillfälligt utför ett arbete hos dig.

Har du en enskild näringsverksamhet eller är företagsledare i fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag? Då ska du skriva in dig själv och om din make/maka eller dina barn som är under 16 år är arbetar hos dig ska även de in i personalliggaren.

Ibland händer det att det en näringsidkare bedriver flera verksamheter i samma lokaler och där de andra verksamheterna inte har krav på personalliggare. Så kallad blandad verksamhet. Om den verksamhet som kräver personalliggare står för 25% eller mer ska alla som befinner sig i lokalen och utför någon form att verksamhet/arbete antecknas i personalliggaren.

Manuellt eller elektroniskt

Om du för personalliggaren manuellt måste anteckningarna göras i så kallad beständig skrift, det betyder att du måste skriva med en penna som inte går att sudda ut.

En personalliggare kan förstås också föras elektronisk. Kraven för att anteckna elektroniskt är samma som de manuella. I programmet du använder måste det tydligt framgå vem som gjort ändringarna och när. Det ska även vara möjligt att se bakåt i tiden i de fall Skatteverket vill göra det vid en kontroll.

Är inte du på plats kan du låta någon annan föra in uppgifterna i personalliggaren i ditt ställe men det är alltid du som är ansvarig för att det görs på rätt sätt.

Det händer att Skatteverket kommer på besök

Ibland gör Skatteverket besök hos din verksamhet eller byggarbetsplats för att kontrollera att de som arbetar för dig finns antecknade i personalliggaren. Då ska den finnas tillgänglig och är du inte själv på plats ska någon annan kunna visa upp den i ditt ställe.

Under besöker har Skatteverket rätt att kontrollera identiteten hos de som utför arbete i dina lokaler eller på byggarbetsplatsen. Har du inte fört personalliggare, om den inte är tillgänglig eller om den är felaktig, har Skatteverket rätt att ta ut en kontrollavgift

Kontrollavgiften är för närvarande 12 500 kronor plus 2 500 kronor för varje person som inte är upptagen i liggaren men som bedöms vara verksam i rörelsen. I de fall där byggherren inte anmält när byggverksamheten ska påbörjas , eller var den bedrivs, är kontrollavgiften är 25 000 kronor.

Det är Skatteverket som bedömer vilka som är verksamma hos dig, men du har alltid möjligheten att begära omprövning eller överklaga beslutet om kontrollavgift om du tycker att de gjort en felaktig bedömning.

Hur länge ska personalliggaren sparas?

Personalliggaren ska sparas i två år efter utgången av det kalenderår då ditt beskattningsår har gått ut. Beskattningsåret är oftast lika med kalenderår men kan även utgöras av ett räkenskapsår som inte sammanfaller med kalenderåret. Om du har brutet eller förlängt räkenskapsår kan det innebära att du måste spara liggaren längre än tre år efter att du gjort anteckningarna.

Dataskyddsförordningen, GDPR, berör alla

Det är viktigt att du som företagare har koll på vad den dataskyddsförordningen, GDPR, innebär för dig och ditt företag. Alla företag, oavsett storlek, tjänar på att ha ordning på de personuppgifter som företaget samlar in och koll på hur dessa hanteras. Framför allt för att dina anställda, kunder och leverantörer ska känna att de har förtroende för att deras uppgifter hanteras på ett ansvarsfullt sätt.

Vilka personuppgifter samlar du in

Oavsett vilken form av företag du driver så kommer du i kontakt med personuppgifter på olika sätt, i produktion, genom kundkontakter eller i din bokföring. Då behöver du först och främst veta vad som räknas som en personuppgift.

All information som direkt, eller indirekt, kan knytas till en idag levande person räknas som personuppgift. Dit räknas alltså sådant som personnummer, namn och adress. Det många inte tänker på är att även ett foto på en person klassas som personuppgift då det idag finns möjligheter att spåra och identifiera en person med en bild på personen.

Vidare räknas den enskilda firmans organisationsnummer som en personuppgift och bilens registreringsnummer om det går att knytas till en person. Firmabilen däremot som är registrerad på företaget och används av anställda är inte en personuppgift.

Tänk också på att en del elektroniska identiteter så som ip-nummet och e-postadresser som kan kopplas till en viss person räknas som personuppgift.

Varför GDPR ersatt PUL

Den tidigare personuppgiftslagen (PuL) trädde i kraft 1998. Syftet med PUL var att ge människor ett skydd mot att deras personliga integritet kränktes när deras personuppgifter behandlades. Den var byggd på gemensamma regler som hade beslutats i EU vilket innebar att övriga länder som igår i EU också har liknande skyddslagar för att underlätta flödet av information inom unionen.

Från och med den 25 maj 2018 ersattes PUL av dataskyddsförordningen, GDPR som helt enkelt är en utveckling och förstärkning av den tidigare personuppgiftslagen. Från att tidigare haft liknande skyddslagar har vi nu en förordning som ska se till att samma regler för personuppgifter och hur dessa hanteras ska gälla i hela EU.  Detta för att främja den fria konkurrensen och göra det enklare för företag att expandera och verka i flera EU-länder.

Det betyder att ett svenskt företag som har, eller planerar att , verka i ett annat EU-land vet att även de ska följa dataskyddsförordningen och ska kunna lita på att uppgifter om deras kunder hanteras på samma sätt. Genom att säkerställa att du ordning på hur dina personuppgifter hanteras är du förberedd för en framtida eventuell expansion.

Ta reda på mer och använd dig av guiden

På Verksamt.se finns en GDPR-guide framtagen tillsammans med Datainspektionen där du som har ett mindre företag kan svara på frågor och få besked om vilka åtgärder du kan behöva ta.

Datainspektionen har på sin webbsida bra information som vänder sig till alla former av företag och föreningar men även dig som privatperson. Där finns även ett flertal informationsfilmer att ta del av.  

Läs datainspektionens information om fördelarna med GDPR för dig som företagare.

Vad gör min redovisningsekonom?

Din redovisningsekonom arbetar bland annat med att analysera bokslut i ditt företag för att där hitta förklaringar till resultaten. Vi ger också rådgivning, kan delta i ditt budgetarbete och utföra del av eller all bokföring. 

Experter på redovisning

Som redovisningsekonomer är vi, som namnet avslöjar, experter på redovisning och arbetar med att bokföra och redovisa de in- och utbetalningar som ditt företag gör. Vi tar fram årsredovisningar, rapporter, deklarerar och kan även upprätthålla kontakten med olika slags myndigheter.

Hur stort ansvar och vilken form av arbetsuppgifter redovisningsekonomen utför varierar förstås en del beroende på företagets storlek och behov. Kanske har ditt företag en egen ekonom, du själv gör en del av arbetet eller så behöver du hjälp av oss med all löpande bokföring, löner, deklarationer och årsredovisningar.

Skillnaden på en redovisningskonsult och en revisor

Många blandar ihop de två yrkesrollerna Redovisningskonsult och Revisor och kallar båda allmänt för revisorn. Men sanningen är den att det är två skilda roller med två helt olika arbetsuppgifter och ändamål.

En auktoriserad redovisningskonsult har en bred kunskap om mycket men kan också välja att specialisera sig på olika tjänster. Affärsrådgivning och konsultation ingår i princip i alla tjänsterna och är därför en bra rådgivare för ditt företag. Du kan jämföra det med en allmänläkare vars kunskaper sträcker sig över många områden.

Revisorns roll däremot är att genomföra en oberoende kontroll av ett redan utfört arbete vilket gör att revisorns möjligheter att ge rådgivning är mer begränsad.

Vi finns här för dig

Vill du veta mer om oss och vad vi kan hjälpa dig med, då kontaktar du oss via tfn 08-545 450 80, formuläret här på webbsidan eller skickar e-post direkt till någon någon av medarbetarna.