friskvård enskild firma redovisa

Friskvård i Enskild firma

De regler som gäller för skattefri motion och friskvård gäller inte för dig som driver enskild firma. Om du däremot utövar en motionsaktivitet i förebyggande syfte eller som rehabilitering ses det som en naturaförmån och godkänns i bokföringen. Det är dock några saker du behöver känns till först.

Enskild firma kan inte bokföra friskvård

Skattefri motion och friskvård gäller bara för anställda, alltså personer som får lön och beskattas i företaget. Den som driver en enskild näringsverksamhet räknas inte som anställd och kan därför inte göra avdrag för friskvård.

Som enskild företagare har du däremot rätt att göra avdrag för förebyggande behandlingar och rehabilitering som krävs för att återfå din arbetsförmåga eller för att kunna fortsätta driva verksamheten.

Du behöver ett intyg eller recept

För att ha rätt att göra avdraget krävs ett intyg från en behandlande person som kan bedöma och styrka behovet. Det är också viktigt att den motion eller behandling du väljer faktureras företaget. Det går alltså inte att lägga ut kostnaden och sedan lägga in kvitton för utlägget.

Vad är behandling?

Behandling hos sjukgymnast, massör, naprapat och kiropraktor är exempel på rehabilitering. Även besök hos psykolog eller psykoterapeut räknas dit. Om till exempel en läkare eller annan legitimerad medicinsk person skriver ut ett recept (s.k FaR) på fysiska aktiviteter kan du bokföra det som naturaförmån. Det kan gärna framgå av receptet vilken typ av aktivitet som anses lämplig och hur ofta den ska utföras.

Vilken behandling du väljer är inte avgörande för avdragsrätten. Det avgörande är snarare vilket syfte behandlingen har och vilka möjligheterna att rehabilitera eller förebygga en nedsatt arbetsförmåga den har. Ditt val av behandling som du bokför som naturaförmån är alltså valfritt och bra att veta är att det inte finns någon gräns för vad en sådan avdragsgill behandling får kosta.

Skillnaden mellan naturaförmån och friskvård

Naturaförmån – De vanligaste naturaförmånerna är kostförmån, bilförmån, telefonförmån och bostadsförmån. En naturaförmån är en skattepliktig löneinkomst. Arbetsgivaren kan även välja och betala för en viss motion på en viss anläggning. Som enskild företagare som vill bokföra behandling och motion krävs intyg/recept från medicinskt kunnig person där det framgår behov av behandling. Här kan du läsa mer om FaR och läs även vad Skatteverket skriver om kostnader som kan dras av i enskild firma.

Friskvårdsbidrag – gäller för anställda och där arbetsgivaren väljer ett belopp som den anställda kan använda till motions- eller friskvårdsaktiviteter mot inlämnande av kvitto. Läs förra veckans artikel om friskvård.

Friskvårdsbidrag

Friskvårdsbidrag – vad gäller egentligen?

FriskvårdsbidragSom arbetsgivare är friska och välmående anställda en förutsättning för att också företaget ska må bra. Forskning har visat att motion i olika former förebygger en hel del sjukdomar och dessutom förbättrar minnet. Anders Hansen, överläkare i psykiatri säger i en artikel på SVT nyheter:

– Vi blir mer koncentrerade, vi minns bättre, blir mer kreativa och tål stress bättre. Fysisk aktivitet är verkligen en dundermedicin för hjärnan. Det är som en mental uppgradering.

Att erbjuda de anställda träning kan leda till lägre kostnader för sjukfrånvaro och faktiskt en ökad produktivitet vilket är en vinst för alla inblandande.

Vad räknas som friskvård

Som arbetsgivare kan du antingen förhålla dig till alla de aktiviteter som Skatteverket uppger som godkända eller välja att begränsa till några utvalda utifrån Skatteverkets lista från A-Ö.

Exempel på friskvård som Skatteverket inte godkänner är körsång, fiske eller agility. Betalar arbetsgivaren för sådana aktiviteter blir det en skattepliktig förmån för den anställde. Även om det här är aktiviteter som leder till ökat välbefinnande så får inte friskvårdsbidraget betala olika fritidsintressen, naturupplevelser eller träning av husdjur.

Skatteverket uppger att grundregeln är att de flesta motions- och friskvårdsaktiviteter räknas som en skattefri personalvårdsförmån. Däremot är utrustning så som löparskor eller skidor inte en skattefri förmån. Och det gäller oavsett om du hyr eller köper utrustningen.

Det här är personalvårdsförmån

Som arbetsgivare kan du låta dina anställda få bidrag till enklare slag av motion och friskvård. Dessa personalvårdsförmåner är skattefria för den anställda. Det innebär alltså att du som arbetsgivare inte ska göra skatteavdrag eller betala arbetsgivaravgifter på förmånen.

Förmån som räknas som personalvårdsförmån ska:

  • vara av mindre värde
  • rikta sig till all din personal

Personalvårdsförmåner som kan vara skattefria är:

  • Friskvårdsbidrag som den anställda kan använda till enklare motion och annan friskvård, till exempel ett gymkort eller ridlektioner
  • Motionsaktiviteter eller gymkort som arbetsgivaren betalar för
  • Kaffe, frukt och annan enklare förtäring i samband med arbete och som inte kan ses som en måltid
  • Trivselutflykter
julklapp present

Julklappar till anställda och kunder

Julklappar till anställda och kunderMånga arbetsgivare har de senaste åren valt att inte ge sina anställda julklappar eller göra något alternativt så som att ge pengar till ideella organisationer istället. Andra tycker det är viktigt att det ska vara en ”riktig” present. Oavsett vad man väljer så är det viktigt att du känner till vilka regler som gäller, vad som är avdragsgillt i företaget och vad som kan komma att förmånsbeskattas.

Var noga när du väljer julklappar

För att du ska kunna ge bort en julklapp som är skattefri får den kosta max 450kr och då ska momsen vara inräknad. Eventuell frakt däremot behöver inte räknas in. Företaget får både lyfta moms och dra av kostnaden för den här presenten. Är du anställd i ditt eget företag och vill ge dig själv en present gäller samma regler för dig som för dina anställda.

Det gäller att hålla sig inom maxbeloppet, för skulle presenten vara dyrare, om så bara med en krona, måste hela värdet för julklappen förmånsbeskattas. Företaget får inte dra av momsen men kostnaden blir avdragsgill. Tänk på att den här julklappen blir betydligt dyrare då du både måste betala arbetsgivaravgift på värdet och du inte heller kan dra av momsen.

Grunden för att julklapparna ska räknas som skattefria för de anställda är alltså att de inte kostar mer än 450kr inkl.moms. Du kan inte heller välja att bara ge julklapp till någon enstaka av dina anställda, utan de måste ges till alla eller åtminstone den större delen av dem.

Tänk på att det ska vara en present och inte pengar eller presentkort (som kan bytas mot pengar) för då måste den anställde förmånsbeskattas då det räknas som ett påslag på lönen. Om du istället väljer att skänka pengar till en ideell verksamhet bör det vara företagets beslut och inte är den anställdes, då även detta i så fall måste förmånsbeskattas för den anställde eftersom det räknas som kontanter. Företaget får inte göra något avdrag när pengar skänks till ideella organisationer.

Om du vill ge dina kunder julklappar

Presenter som ges till kunder vid helger så som jul räknar Skatteverket som representationsgåvor. Dessa är inte avdragsgilla.

Som företag kan du dock få göra avdrag för reklampresenter som har ett mindre värde för din kund. Exempel på det är gåvor som har anknytning till din verksamhet så som pennor, en almanacka med din logga eller andra reklamprodukter.

Även här måste du tänka på att gåvorna ska lämnas till ett större antal kunder för att vara avdragsgilla och de får kosta max 300kr inklusive moms. Och du, se upp för en present som överstiger maxbeloppet då det kan bedömas som muta.

Läs gärna mer på Skatteverkets webbsida

Det här säger lagen om bokföring

Oberoende av vilken företagsform du valt och verksamhetens omfattning så är den som driver företag skyldig att ha en ordnad bokföring.

Det finns flera skäl

Av flera anledningar är det nödvändigt för dig att bokföra det som händer i ditt företag.

Förutom att du själv får en bra översikt av hur ditt företag mår så finns det utomstående som också ha intresse av att få den informationen. För din egen del är det viktigt att kunna läsa av om det går bra eller dåligt för att kunna göra nödvändiga åtgärder innan det är för sent och du hamnar i en situation du inte längre kan styra.

Om företaget är beroende av leverantörer för att kunna driva sin verksamhet kan det handla om behov av en förlängd kredittid och där företaget då kan behöver visa upp sin balans- och resultaträkning för en period och på så sätt visa hur företaget ligger till.

Den som behöver låna pengar eller skaffa sig en checkkredit av banken får ett bättre förhandlingsläge om företaget som söker visar upp en del av sin bokföring.

Viktigast är förstås att företaget kan redovisa momsen, arbetsgivaravgifter och skatt för Skatteverket i deklarationen och för den som har anställda och ska skicka ut kontrolluppgifter så är det ett måste att ha en ordnad bokföring.

Bokföring är alltså bra både för dig och för andra intressenter. Det hjälper företaget att hålla koll på finanserna och det underlättar för externa parter att bedöma potentialen i ditt företag vid kontakt med leverantörer, finansiering eller samarbetspartners.

Vem ska sköta din bokföring?

Tänk på att det alltid är den som driver företaget som har ansvar för bokföringen. Oavsett om du anlitar någon annan att sköta det åt dig så är det du som ansvarar för att bokföringen blir riktig. Det är ett ansvar du aldrig kan lämna ifrån dig så fråga och be din redovisningskonsult att förklara om det är något du inte förstår. Vi finns här för att hjälpa dig och vi har kunskapen du själv kanske saknar.

Ha alltid ordning på dina papper

Ju bättre ordning du har på dina papper, desto mindre av din tid tar det och även kostnaden för din redovisningsbyrå minskar. Därför är det bra om du tänker på att när du lämnar bort din bokföring så underlättar det för den som ska sköta den åt dig om du sätter in dina underlag i en pärm med en flik för varje dag.

Tänk på att din privata ekonomi ska hållas isär från verksamhetens ekonomi. Gör du egna insättningar och uttag i din verksamhet så måste dessa bokföras.

Bokföringsskyldigheten innebär bland annat:

  • att löpande bokföra alla affärshändelser så att de kan presenteras i registreringsordning (grundbok) och i systematisk ordning (huvudbok)
  • att se till att det finns verifikationer för alla bokföringsposter
  • att arkivera räkenskapsinformationen i ordnat skick och på betryggande sätt inom landet under minst 7 år. Uppgifter på disketter, cd och hårddiskar kan också vara räkenskapsinformation.
  • att det upprättas ett årsbokslut eller en årsredovisning

Tänk på att

Alla händelser som påverkar ekonomin i ditt företag måste bokföras. Det kan vara att en tillgång eller skuld förändras eller att en inkomst eller utgift uppstår. Din bokföringen bör alltid grunda sig på en skriftlig handling som blir ditt underlag, det som vi kallar för en verifikation.

Om du vill lära dig mer om din bokföring kan du gå in på Bokföringsnämnden och ladda hem deras broschyr ”Att föra bok”. Den är gratis som pdf och förklarar bokföring på ett enkelt sätt. Och naturligtvis är du alltid välkommen att fråga oss om det är något du undrar över.