Friskvård i Enskild firma

De regler som gäller för skattefri motion och friskvård gäller inte för dig som driver enskild firma. Om du däremot utövar en motionsaktivitet i förebyggande syfte eller som rehabilitering ses det som en naturaförmån och godkänns i bokföringen. Det är dock några saker du behöver känns till först.

Enskild firma kan inte bokföra friskvård

Skattefri motion och friskvård gäller bara för anställda, alltså personer som får lön och beskattas i företaget. Den som driver en enskild näringsverksamhet räknas inte som anställd och kan därför inte göra avdrag för friskvård.

Som enskild företagare har du däremot rätt att göra avdrag för förebyggande behandlingar och rehabilitering som krävs för att återfå din arbetsförmåga eller för att kunna fortsätta driva verksamheten.

Du behöver ett intyg eller recept

För att ha rätt att göra avdraget krävs ett intyg från en behandlande person som kan bedöma och styrka behovet. Det är också viktigt att den motion eller behandling du väljer faktureras företaget. Det går alltså inte att lägga ut kostnaden och sedan lägga in kvitton för utlägget.

Vad är behandling?

Behandling hos sjukgymnast, massör, naprapat och kiropraktor är exempel på rehabilitering. Även besök hos psykolog eller psykoterapeut räknas dit. Om till exempel en läkare eller annan legitimerad medicinsk person skriver ut ett recept (s.k FaR) på fysiska aktiviteter kan du bokföra det som naturaförmån. Det kan gärna framgå av receptet vilken typ av aktivitet som anses lämplig och hur ofta den ska utföras.

Vilken behandling du väljer är inte avgörande för avdragsrätten. Det avgörande är snarare vilket syfte behandlingen har och vilka möjligheterna att rehabilitera eller förebygga en nedsatt arbetsförmåga den har. Ditt val av behandling som du bokför som naturaförmån är alltså valfritt och bra att veta är att det inte finns någon gräns för vad en sådan avdragsgill behandling får kosta.

Skillnaden mellan naturaförmån och friskvård

Naturaförmån – De vanligaste naturaförmånerna är kostförmån, bilförmån, telefonförmån och bostadsförmån. En naturaförmån är en skattepliktig löneinkomst. Arbetsgivaren kan även välja och betala för en viss motion på en viss anläggning. Som enskild företagare som vill bokföra behandling och motion krävs intyg/recept från medicinskt kunnig person där det framgår behov av behandling. Här kan du läsa mer om FaR och läs även vad Skatteverket skriver om kostnader som kan dras av i enskild firma.

Friskvårdsbidrag – gäller för anställda och där arbetsgivaren väljer ett belopp som den anställda kan använda till motions- eller friskvårdsaktiviteter mot inlämnande av kvitto. Läs förra veckans artikel om friskvård.