Det här säger lagen om bokföring

Oberoende av vilken företagsform du valt och verksamhetens omfattning så är den som driver företag skyldig att ha en ordnad bokföring.

Det finns flera skäl

Av flera anledningar är det nödvändigt för dig att bokföra det som händer i ditt företag.

Förutom att du själv får en bra översikt av hur ditt företag mår så finns det utomstående som också ha intresse av att få den informationen. För din egen del är det viktigt att kunna läsa av om det går bra eller dåligt för att kunna göra nödvändiga åtgärder innan det är för sent och du hamnar i en situation du inte längre kan styra.

Om företaget är beroende av leverantörer för att kunna driva sin verksamhet kan det handla om behov av en förlängd kredittid och där företaget då kan behöver visa upp sin balans- och resultaträkning för en period och på så sätt visa hur företaget ligger till.

Den som behöver låna pengar eller skaffa sig en checkkredit av banken får ett bättre förhandlingsläge om företaget som söker visar upp en del av sin bokföring.

Viktigast är förstås att företaget kan redovisa momsen, arbetsgivaravgifter och skatt för Skatteverket i deklarationen och för den som har anställda och ska skicka ut kontrolluppgifter så är det ett måste att ha en ordnad bokföring.

Bokföring är alltså bra både för dig och för andra intressenter. Det hjälper företaget att hålla koll på finanserna och det underlättar för externa parter att bedöma potentialen i ditt företag vid kontakt med leverantörer, finansiering eller samarbetspartners.

Vem ska sköta din bokföring?

Tänk på att det alltid är den som driver företaget som har ansvar för bokföringen. Oavsett om du anlitar någon annan att sköta det åt dig så är det du som ansvarar för att bokföringen blir riktig. Det är ett ansvar du aldrig kan lämna ifrån dig så fråga och be din redovisningskonsult att förklara om det är något du inte förstår. Vi finns här för att hjälpa dig och vi har kunskapen du själv kanske saknar.

Ha alltid ordning på dina papper

Ju bättre ordning du har på dina papper, desto mindre av din tid tar det och även kostnaden för din redovisningsbyrå minskar. Därför är det bra om du tänker på att när du lämnar bort din bokföring så underlättar det för den som ska sköta den åt dig om du sätter in dina underlag i en pärm med en flik för varje dag.

Tänk på att din privata ekonomi ska hållas isär från verksamhetens ekonomi. Gör du egna insättningar och uttag i din verksamhet så måste dessa bokföras.

Bokföringsskyldigheten innebär bland annat:

  • att löpande bokföra alla affärshändelser så att de kan presenteras i registreringsordning (grundbok) och i systematisk ordning (huvudbok)
  • att se till att det finns verifikationer för alla bokföringsposter
  • att arkivera räkenskapsinformationen i ordnat skick och på betryggande sätt inom landet under minst 7 år. Uppgifter på disketter, cd och hårddiskar kan också vara räkenskapsinformation.
  • att det upprättas ett årsbokslut eller en årsredovisning

Tänk på att

Alla händelser som påverkar ekonomin i ditt företag måste bokföras. Det kan vara att en tillgång eller skuld förändras eller att en inkomst eller utgift uppstår. Din bokföringen bör alltid grunda sig på en skriftlig handling som blir ditt underlag, det som vi kallar för en verifikation.

Om du vill lära dig mer om din bokföring kan du gå in på Bokföringsnämnden och ladda hem deras broschyr ”Att föra bok”. Den är gratis som pdf och förklarar bokföring på ett enkelt sätt. Och naturligtvis är du alltid välkommen att fråga oss om det är något du undrar över.