betala moms redovisa

Dags att redovisa och betala in momsen

Måndagen den 12 november ska du som redovisar momsen per månad eller kvartal ha betalat in din mervärdesskatt (moms). Tänk på att du måste göra en momsdeklaration för varje redovisningsperiod även om du inte har någon moms att deklarera.

Ordning i din bokföring

Spara alltid kvittot eller fakturan på alla varor eller tjänster du köper till din bokföring.

Moms på varor eller tjänster som du köper bokförs som ingående moms. Moms på din försäljning bokförs som utgående moms. Om den ingående momsen är högre än den utgående har du moms att få tillbaka. I annat fall ska du betala in pengar.

Betala i tid

Viktigt är att om företaget har moms att betala ska momsen finnas hos Skatteverket senast samma dag som momsdeklaration ska vara inlämnad. Du kan alltså inte betala in den samma dag då banken behöver några dagar på sig för att göra betalningen.

Få tillbaka pengar

Om företaget ska få tillbaka moms kontrollerar skatteverket först om pengarna ska kvittas mot andra skatter som ska betalas. Normalt tar det sedan några dagar innan pengarna kommer in på skattekonto. Tar det längre tid beror det på att skatteverket behöver granska något. Skulle skatteverket behöva mer information kommer de att kontakta med företaget, du själv behöver inte göra något.

Du kan läsa mer om momsreglerna på Skatteverkets webbplats

Den 1 november ska du ha skickat in din Fastighetsdeklaration

Äger du en fastighet? Då kan det vara så att du måste deklarera fastigheten senast den 1 november i år. Kom ihåg att om du behöver söka anstånd måste detta göras innan den 31 oktober.

Varför ska jag fastighetsdeklarera nu?

Skatteverket räknar om taxeringsvärdet på alla fastigheter vart tredje år. Det nya taxeringsvärdet ligger sedan till grund för att beräkna fastighetsskatten eller fastighetsavgiften.

Det är viktigt att Skatteverket får in uppgifter som är aktuella rörande din fastighet för att de ska kunna räkna ut det nya taxeringsvärdet. Därför har de skickat ut en blankett, fastighetsdeklarationen, som du får med posten nu under oktober.

Deklarationen den här gången gäller hyreshus, ägarlägenheter, industrifastigheter, specialenheter, elproduktionsenheter och täktmark.

Det här fastigheterna ska deklareras nu

Hyreshus

En fastighet med minst tre bostäder eller minst en lokal räknas som ett hyreshus. Kanske består din fastighet av kontor eller butiker, då är det ett hyreshus och det är inte heller någon skillnad om fastigheten består av bostadsrätter eller hyresrätter för att den ska räknas in.

Ägarlägenhet

En ägarlägenhet är en bostad som ligger i ett flerbostadshus men som du äger och till skillnad från en bostadsrätt finns det ingen bostadsrättsförening eller gemensamma lån.

Industriverksamhet

Som det framgår av namnet så förekommer det industriverksamhet i en industrifastighet men det som är viktigt att hålla reda på är att även övriga byggnader kan räknas som industrienheter. Exempel på övriga byggnader som räknas in är förråd eller lager som inte hör ihop med industribyggnaden.

Specialenhet

För att en byggnad ska få kallas för specialenhet ska den användas för samhällsnyttiga ändamål så som exempel en förskola eller ett sjukhus. Äger du en byggnad som används på flera sätt finns det mer att läsa på skatteverkets hemsida för hur du går tillväga.

Elproduktionsenhet

Till elproduktionsenhet räknas vattenkraftverk, vindkraftverk eller kärnkraftverk. Men även den som har mark tillhörande en skogsfastighet och där någon annan än fastighetsägaren har byggt ett vindkraftverk är en produktionsenhet.

Täktmark

En täktmark är visserligen inte en byggnad men räknas som en fastighet om det är en plats där Länsstyrelsen gett tillstånd att bryta eller skörda material ur naturen.

Om du inte hinner deklarera i tid

Skulle det vara så att du har särskilda skäl för att lämna in din fastighetsdeklaration senare är det viktigt att du ansöker om anstånd innan den 31 oktober. Anstånd kan bara den som ska lämna en allmän eller en förenklad fastighetstaxering få. På Skatteverkets sida ”Anstånd för att lämna deklaration” kan du hitta rätt blankett som ska skickas in.

För att göra din fastighetsdeklaration

Går du in på Skatteverkets sida för fastighetsdeklaration och ser om du kan logga in och använda deras e-tjänst för just din fastighetsdeklaration. Om du äger en specialenhet, täktmark, elproduktionsenhet eller ägarlägenhet ska du använda pappersblanketten du fått hem i posten under oktober.