Det här gäller för kostförmån år 2020

När du som är arbetsgivare ger dina anställda subventionerad eller fri kost blir det en skattepliktig förmån. Även om den anställde enbart får kostförmånen vid något enstaka tillfälle ska förmånen beskattas. Som enstaka tillfälle räknas när en anställd till exempel är på kurs där lunchen ingår i avgiften för kursen och du som arbetsgivare betalar.

Med kost avses allt som kan ätas och drickas. Med måltid avses i första hand frukost, lunch eller middag. Förmånen uppkommer så snart en anställd har ätit av måltiden.

Det finns undantag förstås

Som alltid så finns det undantag som kan vara bra att känna till när förmånen faktiskt kan vara skattefri.

Så här skriver Skatteverket på sin hemsida:

  • Fri kost kan vara en skattefri förmån till exempel i dessa fall.
  • Hotellfrukost som ingår i priset för övernattning vid tjänsteresa
  • Kost på allmänna transportmedel som ingår i priset för resan
  • Pedagogisk lunch och liknande för lärare, vårdpersonal med flera
  • Representation (intern och extern), som till exempel personalfest
  • FN-personal.

Skatteverkets beräknade kostförmånsvärden

Skatteverket har som varje år beräknat kostförmånsvärdena. Där ser vi att det inte ändrat sig jämfört med 2019 vilket innebär att följande värden även gäller under år 2020:

  • Fri frukost: 49kr
  • Fri lunch/middag: 98kr
  • Helt fri kost: 245kr

Tänk på att förmånsvärdena gäller oavsett om förmånen erhålls i Sverige eller i utlandet.

Räkna av kostförmånsvärdet när den anställde betalar

I de fall där en anställd betalar för måltiden antingen genom nettolöneavdrag eller betalar själv vid köptillfället så ska detta räknas av förmånsvärdet. Skulle det vara så att arbetsgivaren betalar en del av måltiden räknas den som en subventionerad måltid och då ska den anställde förmånsbeskattas upp till schablonvärdet.

Traktamente och kostförmån under tjänsteresa

När en anställd är på tjänsteresa kan traktamentet bli reducerat då kostförmånen måste beskattas.

Det här gäller måltid av normal beskaffenhet

Kostförmånsvärdet gäller en måltid av ”normal beskaffenhet”. Med normal beskaffenhet menar man till exempel dagens rätt på en lunchrestaurang där tillbehör som bröd, smör, sallad och måltidsdryck ingår. Vid en finare trerättersmiddag däremot ska förmånen istället värderas till marknadsvärdet.

Läs mer på Skatteverkets hemsida

Är du osäker på vad som gäller kan du alltid fråga oss eller läsa mer på Skatteverkets hemsida.

God fortsättning på det nya året!

redovisning nytt år 2020 företag