Det här gäller för sommaren 2020

Den här våren har varit omtumlande för alla och inte minst för er företagare. När covid-19 drog in över landet var det många som fick tänka om, tänka nytt och hitta nya möjligheter. Varje dag har det kommit nya restriktioner och även nya lösningar för både stora som små företag. Om du inte redan känner till en del av dem kan du läsa lite tips i vårt tidigare inlägg (länk här nedan). Men först lite information om vad som gäller hos oss här på AFAB.

Kontoret är obemannat under sommaren

På grund av covid-19 håller vi kontoret obemannat och arbetar istället hemifrån. Det innebär att du fortfarande får den hjälp du behöver och att vi är kontaktbara via e-post och telefon.

Du kan fortfarande lämna in dina underlag till oss och det är lika viktigt som tidigare att du betalar in moms, skatter och arbetsgivaravgifter som vanligt. Som du säkert vet så finns möjligheten att begära anstånd med momsinbetalning. Information om detta och hur du söker hittar du på skatteverkets hemsida. Kontakta oss om du behöver rådgivning.

Läs mer om olika lösningar som kan vara aktuella för ditt företag i vårt tidigare inlägg ”Hjälp till dig som är företagare under covid-19”

Hjälp för dig som företagare under covid-19

hjälp för företagare till följd av coronaviruset

Det finns hjälp att söka för dig som är företagare

Du som företagare har under våren ställts inför nya utmaningar i och med covid-19 och det kan vara svårt många gånger att hänga med i de förändringar som sker. Vi här på AFAB finns alltid tillgängliga för rådgivning och det finns även bra information att hitta på nätet. Några av de förslag som kommit till under våren har vi listat här. Sist i detta inlägg finns även en länk till Verksamt.se där du kan läsa mer om det som gäller just för dig.

Regeringens förslag:

Lånegaranti

Den 25 mars presenterade regeringen ett förslag till stödpaket för småföretagen. Lånegarantin innebär att staten garanterar 70 procent av nya lån från bankerna till företag som fått ekonomiska svårigheter på grund av Corona men i övrigt är livskraftiga. Företagare ska tala med sin bank.

Den 15 juni lämnades ytterligare en proposition från regeringen – ”Extra ändringsbudget för 2020 – Ersättning till riskgrupper, kapitalinsatser i statligt ägda företag och andra åtgärder med anledning av coronaviruset”.

Sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter

Arbetsgivaravgifterna sänktes så att enbart ålderspensionsavgiften betalas. För att ge en motsvarande lättnad till enskilda näringsidkare föreslogs också sänkta egenavgifter.

Sänkta hyror

För att hjälpa sällanköpshandel, hotell, restaurang och andra branscher föreslogs staten betala upp till hälften av den fasta hyran. Stödet ska sökas i efterhand och gälla från den 1 april.

Periodiseringsfonder

100 procent av den skattepliktiga vinsten för 2019 får sättas av till periodiseringsfond, upp till ett tak på 1 miljon kronor, vilket sedan kan kvittas mot möjliga framtida förluster. Förslaget berör enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i svenska handelsbolag.
Förslagen lämnas till riksdagen i extra ändringsbudget.

Gå ner i arbetstid – korttidsarbete

Lönekostnader kan minska med hälften genom att staten betalar. Arbetstagaren får ut över 90 procent av lönen. Syftet är att rädda svenska jobb. Förslaget om korttidspermittering föreslås träda ikraft den 7 april och gälla under 2020. Det skulle tillämpas från och med den 16 mars.

Det blev även förtydligat att ägare till aktiebolag och deras familjer ska omfattas av reglerna enligt förslaget. Så här skriver Tillväxtverket: ”Alla utom ägare av enskild firma omfattas av möjligheten att söka stöd. Ägare/arbetsgivare som omfattas är exempelvis aktiebolag, handelsbolag, föreningar och stiftelser.”

Skjut upp skatten

Företag kan få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och mervärdesskatt som redovisas månadsvis eller kvartalsvis. Företags anstånd omfattar tre månaders skatteinbetalningar och lämnas under längst 12 månader. Detta ersätter det tidigare presenterade förslaget.

Det innebär att företag som har betalat in skatt på sitt skattekonto för januari till mars kan få skatten tillbaka. Ansök hos Skatteverket. Bara företag som sköter sin ekonomi, är seriösa och saknar stora skatteskulder kommer att få anstånd. De nya reglerna föreslås börja gälla den 7 april 2020 men kan tillämpas retroaktivt från 1 januari 2020.

NYTT! Även moms som redovisas årsvis från och med 27 december 2019 till och med 17 januari 2021 omfattas av förslaget. På så sätt kan många egenföretagare få anstånd med moms som annars ska betalas under våren.

125 miljarder lånas ut

Paketet består av tre delar:

  • Almi får tre miljarder i extra kapital så att de kan utöka sina lån till små och medelstora företag.
  • Statliga Svensk Exportkredits låneram utökas från 125 miljarder till 200 miljarder för lån till exportföretagen.
  • Exportkreditnämndens (EKN) tak för kreditgarantier utökas från 450 miljarder till 500 miljarder kronor. EKN förutser en ökad efterfrågan på kreditgarantier, likt under finanskrisen 2008. Taket läggs nu på samma nivå som då.

Sjuklönekostnaderna

Staten står för alla sjuklönekostnader. Från börjar gällde detta under april och maj men har nu förlängts. På Försäkringskassans hemsida finns den senaste informationen. Egenföretagare får en schabloniserad sjukpenning för dag 1-14. Det går även att få smittbärarpenning.

Karensavdrag

Karensdagen slopas tillfälligt. Från och med den 11 mars ges ersättning från första dagen. Du ansöker om ersättning direkt på Försäkringskassans hemsida och utbetalning sker inom 5 dagar.

Här finns mer information

Du hittar samlad information till företagare till följd av coronaviruset på Verksamt.se