Taggarkiv: Lag

Ny lag gällande e-fakturor 1 april

Den 1 april 2019 träder en ny lag gällande e-fakturor i kraft. Lagen gäller alla inköp till offentlig sektor som faktureras med e-faktura. Det här innebär att över 200 000 leverantörer kommer att påverkas. Men enligt en undersökning gjord av SCB väljer småföretag i Sverige andra alternativ.

Kravet för att skicka en e-faktura

Kravet på att skicka e-faktura gäller alla upphandlingar som påbörjas efter den 1 april 2019. Det är även viktigt att e-fakturorna följer den nya europeiska standard som etableras i Sverige under året 2018. PDF-fakturor eller inskannade pappersfakturor lever inte upp till lagkraven.

Skickar ditt företag e-fakturor?

I en undersökning utförd av SCB fann man att över 75 procent av småföretagen inte skickar e-fakturor i dag. I undersökningen visade det sig att många av företagen gör affärer med offentlig sektor. Man fann att var tredje företag med mindre än 50 anställda någon gång under de senaste 90 dagarna fakturerat offentlig sektor och bland dessa har var femte företag använt sig av e-faktura.

På DIGG, Myndigheten för digital förvaltning, kan du som småföretagare läsa mer om hur du säkerställer att du lever upp till kraven.

Läs även mer om lagen på Sveriges Riksdags hemsida