Taggarkiv: Förmåner

Det här gäller för kostförmån år 2020

När du som är arbetsgivare ger dina anställda subventionerad eller fri kost blir det en skattepliktig förmån. Även om den anställde enbart får kostförmånen vid något enstaka tillfälle ska förmånen beskattas. Som enstaka tillfälle räknas när en anställd till exempel är på kurs där lunchen ingår i avgiften för kursen och du som arbetsgivare betalar.

Med kost avses allt som kan ätas och drickas. Med måltid avses i första hand frukost, lunch eller middag. Förmånen uppkommer så snart en anställd har ätit av måltiden.

Det finns undantag förstås

Som alltid så finns det undantag som kan vara bra att känna till när förmånen faktiskt kan vara skattefri.

Så här skriver Skatteverket på sin hemsida:

 • Fri kost kan vara en skattefri förmån till exempel i dessa fall.
 • Hotellfrukost som ingår i priset för övernattning vid tjänsteresa
 • Kost på allmänna transportmedel som ingår i priset för resan
 • Pedagogisk lunch och liknande för lärare, vårdpersonal med flera
 • Representation (intern och extern), som till exempel personalfest
 • FN-personal.

Skatteverkets beräknade kostförmånsvärden

Skatteverket har som varje år beräknat kostförmånsvärdena. Där ser vi att det inte ändrat sig jämfört med 2019 vilket innebär att följande värden även gäller under år 2020:

 • Fri frukost: 49kr
 • Fri lunch/middag: 98kr
 • Helt fri kost: 245kr

Tänk på att förmånsvärdena gäller oavsett om förmånen erhålls i Sverige eller i utlandet.

Räkna av kostförmånsvärdet när den anställde betalar

I de fall där en anställd betalar för måltiden antingen genom nettolöneavdrag eller betalar själv vid köptillfället så ska detta räknas av förmånsvärdet. Skulle det vara så att arbetsgivaren betalar en del av måltiden räknas den som en subventionerad måltid och då ska den anställde förmånsbeskattas upp till schablonvärdet.

Traktamente och kostförmån under tjänsteresa

När en anställd är på tjänsteresa kan traktamentet bli reducerat då kostförmånen måste beskattas.

Det här gäller måltid av normal beskaffenhet

Kostförmånsvärdet gäller en måltid av ”normal beskaffenhet”. Med normal beskaffenhet menar man till exempel dagens rätt på en lunchrestaurang där tillbehör som bröd, smör, sallad och måltidsdryck ingår. Vid en finare trerättersmiddag däremot ska förmånen istället värderas till marknadsvärdet.

Läs mer på Skatteverkets hemsida

Är du osäker på vad som gäller kan du alltid fråga oss eller läsa mer på Skatteverkets hemsida.

Det här gäller för kostförmåner 2019

När du som arbetsgivare betalar måltider för dina anställa uppstår en kostförmån som är skattepliktig. Vilket kostförmånsvärde som gäller bestämmer Skatteverket årligen och därför är det bra om du har koll på det kommande året. Bra att veta är att fri kost är skatte- och avgiftspliktig oavsett om den anställde fått förmånen i Sverige eller under en utlandsresa.

Skatteverkets beräknade kostförmåner

Kostförmånen värderas schablonmässigt och värdet för en hel dag är beräknat för minst tre måltider.

Ibland händer det att den anställde själv betalar för måltiden direkt vid inköpet eller genom nettolöneavdrag, då ska du minska förmånsvärdet med motsvarande belopp.

Om du som arbetsgivare betalar måltiden ska den anställde beskattas för skillnaden mellan det pris som hen betalat för måltiden och schablonvärdet för kostförmån. Samma värde ska ingå i underlaget för skatteavdrag och arbetsgivaravgifter.

Så här ser, och har beloppen sett ut

För inkomståret 2019

 • Helt fri kost (minst tre måltider): 245 kronor per dag
 • Fri lunch eller middag: 98 kronor per dag
 • Fri frukost: 49 kronor per dag

För inkomståret 2018

 • Helt fri kost (minst tre måltider): 235 kronor per dag
 • Fri lunch eller middag: 94 kronor per dag
 • Fri frukost: 47 kronor per dag

För inkomståret 2017

 • Helt fri kost (minst tre måltider): 225 kronor per dag
 • Fri lunch eller middag: 90 kronor per dag
 • Fri frukost: 45 kronor per dag

Skattefria förmåner:

 • FN-personal
 • Hotellfrukost
 • Kost på allmänna transportmedel
 • Lärare, vårdpersonal med flera
 • Representation (intern och extern)

Kort om kostförmåner

Vid extern eller intern representation ska inte någon kostförmån beskattas. Måltider så som till exempel frukost när man flyger och som ingår i priset beskattas inte heller som en förmån.

Tänk på att det skattefria traktamentesbeloppet minskar även om det inte blir någon beskattning på kostförmånen (det här gäller inte måltiden på flyget eller allmänna transportmedel)

Läs gärna mer

Om kostförmåner på Skatteverkets webbplats